September 17, 2017

Technique videos

Here are the throws that you will need to know for your grading.

Dai-ikkyo (Set 1)

 

Deashi-barai

Hiza-guruma

Sasae-tsurikomi-ashi

Uki-goshi

Osoto-gari

O-goshi

Ouchi-gari

Seoi-nage

 


Dai-nikyo (Set 2)

 

Kosoto-gari

Kouchi-gari

Koshi-guruma

Tsurikomi-goshi

Okuri-ashi-harai

Tai-otoshi

Harai-goshi

Uchi-mata

 


Dai-sankyo (Set 3)

 

Kosoto-gake

Tsuri-goshi

Yoko-otoshi

Ashi-guruma

Hane-goshi

Harai-tsurikomi-ashi

Tomoe-nage

Kata-guruma

 


Dai-yonkyo (Set 4)

 

Sumi-gaeshi

Tani-otoshi

Hane-makikomi

Sukui-nage

Utsuri-goshi

O-guruma

Soto-makikomi

Uki-otoshi

 


Dai-gokyo (Set 5)

 

Osoto-guruma

Uki-waza

Yoko-wakare

Yoko-guruma

Ushiro-goshi

Ura-nage

Sumi-otoshi

Yoko-gake